Onsdag den 8. juni 2011

Kunstmuseet Brundlund Slot

Værtinde Museumsinspektør Katrine Kampe

Katrine viste rundt i museet og gennemgår den aktuelle udstilling: Billeder fra museets guldaldersamling dateret 18-1850. Mange sønderjyske kunstnere: Eckersberg, C.A. Jensen, C.A. Lorentzen og Jes Jessen. Samlingen rummer bl.a. 26 billeder af Eckersberg. Kunstnerne stammer alle fra egnen. Eckersberg malede portrætter, både traditionelt og nyskabende. Han var senere indflydelsesrig, pga. sit professorat. C.A. Jensens kunst er også kendetegnet ved portrætter. C.A. Lorentzen: Museet ejer 3 jomfruelige portrætter, som aldrig har været bearbejdet af konservator. Jes Jessen: Han var Eckersbergs første lærer, var oprindelig malermester i Aabenraa, hvor han malede huse og interiør. Udstillingen er smukt ophængt i museumsbygningen som indtil 1998 fungerede som Stiftamtmandens hjem.

Aktuelt

Katrine forbereder et kommende projekt om ”de 3 jomfruelige portrætter”, - hun vil vise processen med rensning ogkonservering mv. Katrine får hele processen og samarbejdet med konserveringsværkstedet på AROS dokumenteret med film, fotos og tekst. Katrine afsluttede gennemgangen med at reklamere for et lokalt arrangement samme aften i Aabenraa – Tall Blond Ladies – bl.a. med fokus på Franciska Clausen. Museets kommende udstilling er kunstværker af Franciska Clausen (udstillingsperiode fra 25/6 – 23/10) samt senere Astrid Kruse Jensen.

Udvikling

Gennemgangen endte i Katrines kontor, hvor vi fik fremvist masterplanresultaterne af en grundig og lang proces for kulturudviklings muligheder i Aabenraa. Planen er fra 2008 og er udarbejdet på baggrund af et idékatalog, som kulturlivet i fællesskab har udarbejdet. Arbejdet med planen blev støttet økonomisk af kommunalpolitikerne. Der blev lavet en analyse af om området kunne rumme fællesaktiviteter i form af foredragslokale, fælles café, fælles dansk/tysk bibliotek. Beliggenheden kunne være på arealet omkring Brundlund, hvoraf en del er fredet, en del kommunalt. 9 af 31 politikere stemte for planen som 30-årsplan. Arbejdet har ligget stille siden, fordi finanskrisen ramte umiddelbart efter planens fremlæggelse. Katrine forsøger i øjeblikket at opdele den i faser for at komme videre med arbejdet. Fase 1 kunne være kunstdelen – fase 2 evt. pavilloner / særudstillinger.

Samarbejdspartnere

Museet er et af Danmarks mindste men slottet er et af Danmarks hyggeligste. Museet har gode samarbejdspartnere: Det kongelige Teater, Billedkunstskolen.

Dagens debatter

Der inviteres til fri debat, mens vi sætter ”dagens klemmer” til livs.

Emne 1 - brugergrupper

Katrine fortalte, at museet har meget fokus på den enkelte brugergrupper. Man prøver at ramme med bl.a. formidlingsprojekter for indvandrerkvinder og skoleelever. Til hver udstilling knyttes et formidlingsprojekt.

EMNE 2 – SPØRGSMÅL OM BILLEDSKOLEN:

Museets billedskole fungerer også som en slags musikskole, børn kan melde til kurser fx 3 timer om ugen/alder.

Brundlund hjemmeside

EMNE 3 – SPROGVERSIONER:

Katrine fortalte, at af æstetiske årsager vises i udstillingerne kun danske tekster. Der udleveres oversættelser på tysk. Der debatteres livligt, da nogle mener det er nødvendigt at anføre sprogversioner på lige fod med dansk. Dilemma: Samtidig er det ofte et krav fra kunstnerne selv, at der versioneres til engelsk… Ribe (Dagmar Warming): DK + GB (tysk i skuffen) Esbjerg: DK + D + GB Sønderborg (Helle Barsøe): Man skal flytte noget ”i hovedet”…for at erkende at det er nødvendigt med sprogversionerne, og det er det… hvis man vil nå længere ud. - og debatten ledte videre til….

EMNE 4 – PR:

Katrine nævnte, at lokale medier er gode til at bringe det stof museet leverer. Landsdækkende aviser kommer ikke, når der inviteres – de tager hellere længere væk, udenlands, end de dækker indenlandske udstillinger.