Mandag den 30. september 2013

Klosterforum - Løgumkloster

Værtinder ved arrangementet: Kirsten Moesgaard og Gertrud Yde Iversen

Kirsten Moesgaard, formand for Klosterforum og nyt medlem i netværksgruppen samt Gertrud Yde Iversen, projektleder I Klosterforum bød velkommen og præsenterede projektet: Klosterforum består af repræsentanter for Løgumkloster kirke, Løgumkloster Refugium, Teologisk Pædagogisk Center, Løgumkloster Højskole, Løgumkloster Borgerforening, Løgumkloster Kommunalbestyrelse, samt Bente Dahl og Jens Kr. Krarup. Projektet er i ansøgningsfasen, indstillet af Kulturstyrelsen som ét af 3 danske projekter, som ansøger til det nye program ”European Heritage Label”.

Da cisterciensermunkene i løbet af 1100-tallet, grundlagde deres klostre, demonstrerede de ikke blot bemærkelsesværdig arkitektonisk formåen og håndværksmæssig nyskabelse. De medvirkede også til udviklingen af en fælles viden og et åndeligt værdi- og tankesæt, som er blevet en del af vores europæiske identitet. Løgumkloster med dens særlige præg og dens muligheder for uddannelse, dannelse, refleksion, hvile og fordybelse havde ikke været til, hvis ikke munkene i 1173 havde etableret sig, og byen og institutionerne omkring klosteret står i dag som levende vidnesbyrd på arven fra cistercienserne – de første europæere. Det gælder tilsvarende for cistercienserkirke, -klostre og institutioner i Pelplin, som er partner i dette transnationale projekt- med et tilsvarende levende (katolsk) vidnesbyrd om arven efter cistercienserne. Denne vigtige rolle i vores fælles europæiske historie og for dannelsen af en fælles europæisk kultur er indtil nu formidlet på Klosterforumpartnernes hjemmesider, hvor man også kan se den film, som blev vist på netværksmødet ( Bag filmen står Tønder kommune og Region Syddanmark). Tønder Kommune har derudover støttet arbejdet med projektet økonomisk i flere omgange.

Dagens debatter

Efter en kort rundvisning i kirken samt nogle af institutionerne var der spørgsmål, drøftelser og gode input til det forsatte arbejde samtidig med at vi satte ”et let traktement” til livs.

Debatemner

Projektet er båret af mennesker, der har arbejdet i flere år med projektet, uden som sådan at være forankret i én institution: hvordan flytte et sådant projekt fra udvikling til drift? Det rejser en lang række principielle problemstillinger.

Projektet er et transnationalt projekt – og der er i Kulturministeriet ingen erfaringer med den type projekter. Det betyder at projektet har været på pionergrund – og det gør det sårbart i forhold til EU.

Klosterforum skal ved en eventuel tildeling af kulturarvmærket omdannes fra en interesseforening til en egentlig bestyrelse. Her er det vigtigt at være opmærksom på bestyrelseskompetencer.

Birgitte Boelt havde afsluttende netværksbemærkninger:

Stafetten er givet videre til Tine Enger, som står for arrangementet den 8. oktober i Flensborg.

Mødested Kl 17.00 på skibet MS Libelle, Ballastkai, i havnen 3 meter bag Fischmarkt og Jessens Fischperle.