17. november 2015

Løgumkloster Kirke

Vi mødtes 9 kvinder i Løgumkloster kirke. Kirsten Moesgaard, blandt meget andet mangeårig formand for menighedsrådet, fortalte om renoveringen af kirken, som med midler fra bl.a. A.P. Møller omfatter udskiftning af kirkebænke, nye lysekroner, udvidelse af orglet samt hvidtning af loftet og to nye mosaikvinduer af Per Kirkeby m.m. Resultatet er et flot og meget lysere kirkerum, som er mere i overensstemmelse med det tidlige kirkebyggeri (bygget af Cisterciensermunke i 1100-tallet.

Alle deltog derefter i aftensangen, som er en daglig foreteelse med læsninger og to salmer samt denne aften tilfældigvis også en solokoral.

Efterfølgende gik vi i Kapitelsalen, hvor undertegnede fortalte om erfaringer fra præstearbejdet: hvordan er det efter næsten 20 år med andet arbejde at vende tilbage til det arbejde? Hvordan er det at skulle agere kirke i det postmoderne samfund? Det er min opfattelse, at kirken er en vigtig stemme i samfundet, kirken skal gerne være et helle, et frirum i en travl hverdag. Kirken er tillige et præstationsfrit rum, den slags rum findes der næsten ingen af længere. Et sted, hvor du kan gå hen at lytte, lade tankerne vandre, ikke skulle præstere andet end at lytte. Det er en fascinerende tanke, at kirken mange steder er 800-900 år gammel, at sognets beboere er kommet her i århundreder, når de skulle døbes, giftes og begraves. Kirken er det eneste tilbageblevne rum, som rummer hele sognets historie.

Udover at skabe ro og refleksion er kirken forhåbentlig også et rum, hvor der bliver rusket op i menneskers vanetænkning. En prædiken skal ud over refleksion også gerne kunne provokere indimellem! At skrive en prædiken er altid en udfordring. En 2000 år gammel tekst skal fortælles og vinkles sådan, at den giver mening i just den dagligdag, vi befinder os i. Dvs. at temaer som flygtninge, terrortrussel ikke kan undgå at blive berørt i mange prædikener lige for øjeblikket. En bog, som også har inspireret mange prædikanter er Sven Brinkmans ”Stå fast” – bare for at nævne et eksempel.

Tilhørerne lagde også ører til præstens andre arbejdsområder: konfirmandundervisning, minikonfirmander, babysalmesang, begravelser, vielser besøgsarbejde, sogneaftener, studiekredse el. litteraturkredse. Sidstnævnte er arbejdsområder, jeg finder væsentlige. Andre præster vægter deres arbejdsområder anderledes.

NB: Mødet d. 8. marts 2016 på biblioteket i Sønderborg, hvor Inger Enemark fortæller om nye planer og initiativer. Inger sender selv invitation ud senere. Mødet i Flensborg d. 13. juni 2016 foregår på Universitetet i Flensborg med Ivy York Möller-Christensen som indbyder.

Bedste hilsner og glædelig advent!

Anette Jensen, præst og kursusleder