Mandag den 13. juni 2016

Europa-Universität i Flensborg

Værtinde for arrangementet: Ivy York Möller-Christensen, prof. ved Dänisches Seminar, Institut für Sprache, Literatur und Medien.

Placeholder image
Europa-Universität Flensburg

Netværkets møde blev indledt med en redegørelse for universitetets historie fra grundlæggelsen i 1946 af ”Pädagogische Hochschule” – et initiativ, som udgik fra briterne efter krigens slutning.

I 1967 fik institutionen status af ”Wissenschaftliche Hochschule” med tilladelse til uddannelse af doktorander, og 1991 blev det besluttet at styrke stedet ved at flytte en række fag fra universitetet i Kiel til Flensborg, som nu fik betegnelsen ”Bildunsgswissenschaftliche Hochschule Flensburg”. I årene herefter blev fagrækken udbygget med fag, som ikke kun var rettet mod uddannelsen af lærere, og et samarbejdet med Syddansk Universitet blev igangsat.

I årene efter årtusindskiftet tog udviklingen fart; nye fag kom til, nye tværfaglige forskningsinitiativer blev igangsat, og der skete en styrkelse af de internationale relationer. Universitetet blev nu omdøbt til ”Europa-Universität Flensburg”. I takt med udbygningen af de tværfaglige discipliner blev en række nye fag opretttet, og man uddanner nu kandidater til en bred vifte af fagområder, ligesom man inden for læreruddannelsen nu også uddanner kommende gymnasielærere.

Som følge af denne udvikling er der i de seneste år blevet ansat en række nye medarbejdere; alene i forbindelse med uddannelsen af gymnasielærere er staben af akademiske medarbejdere udvidet med 20 medarbejdere (professorer, lektorer og adjunkter).

Europa-Universität Flensburg har ca. 5000 studerende, hvoraf ca. 70 % er kvinder.

Yderligere oplysninger:

Universitetets hjemmeside

Efter mødet, der foregik i et af universitetets gruppelokaler, blev gruppen på de i alt 11 deltagende kulturkvinder vist rundt på en del af det store campus-område, og vi sluttede af med lidt aftensmad i universitetets café.

Tak for et godt møde!