19. november 2019

Ribe Kunstmuseum

Deltagere: Anne Enemark, Anni Dressø, Birgitte Boelt, Dagmar Warming, Else Pia Martinsen, Henriette Pilegaard, Inger Enemark, Ivy York Möller-Christensen, Kirsten Moesgaard, Lis Andersen, Nynne Sanderbo Martinusen, Rikke Martinusen, Ruth Klægager, Susanne Andersen. (Håber jeg har fået alle med.)

Besøget blev indledt med en kop kaffe, mens flokken samledes. Efter en kort orientering om museets historie og en tur gennem salene, hvor den faste samling af dansk kunst er ophængt, præsenterede undertegnede kort særudstillingen med træsnit af Edvard Munch.

Munch & Goldstein udstilling
Edvard Munch

Mens maden blev nydt, gik snakken livligt. Den sidste halve time af mødet indledtes med Dagmars præsentation af en kommende bogudgivelse og udstilling om maleren Agnes Smidt. Hendes liv og virke som sønderjyde, kvinde og kunstner blev kort opridset. Det gav afsæt til en snak om genforeningsåret 2020 og de mange arrangementer og projekter, der bliver søsat i den anledning.

Både Anne Enemark og Ruth Klægager har søgt og modtaget støtte fra Den Nordslesvigske Kvindeforenings Fond til spændende projekter, som I helt sikkert vil få mere info om fra dem.

Ivy orienterede om en konference og har bedt mig sende jer vedhæftede program og sætte nedenstående hilsen fra hende i referatet.

Mange hilsner
Dagmar

Ærede fruer!

Næste møde finder sted på Dansk Centralbibliotek i Norderstr. i Flensborg fredag den 13. marts 2020 i forbindelse med konferencen "1920. Øjebliksbilleder fra genforeningsåret" (se vedhæftede program). Anni Søndergaard, som arbejder på biblioteket, og som også er med i vores kreds, har reserveret et dejligt lokale på 5. sal (kursuslokale 5). Her spiser vi frokost sammen fra kl. 12.00.

Der er offentlig og gratis adgang til foredragene både torsdag og fredag, og man kan komme og gå i pauserne, som man har lyst.

HUSK at tilmelde jer (men ikke at melde afbud!) hos mig senest lørdag den 29. februar 2020. Jeg vil derefter videregive oplysningerne til Anni, som sørger for at bestille lidt mad til os.

Anni og jeg glæder os til at se jer i Flensborg! Mange hilsener!

Ivy