12. oktober 2023

Idrætshøjskolen i Sønderborg

Arrangement ved Jane, Anne og Susanne

IHS hovedindgang i Kongegården

Velkomst.

Rundvisning på skolen: arkitektur, udsmykning, funktion, placering.

Krea, te og kaffe

Aftensmad

Hvad rører sig i højskolekredse?

Opsamling