Dagmar Warming

Dagmar Warming

Om mig

Dagmar Warming , cand. mag. MA, merk.d., var direktør på Ribe Kunstmuseum.

Tillidsposter

Næstformand for Syddansk Universitet, medlem af bestyrelsen for Konserveringscenter Vest, Hermod Lannungs Museumsfond og Organisationen Danske Museer (2009-2016).